Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci koncernu Pražská plynárenská došlo k fúzi sloučením dceřiné společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 27933318, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12177, jako zanikající společnosti s mateřskou společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, jako nástupnickou společností. Ke dni 31. října 2014 společnost Pragoplyn, a.s. zanikla a veškeré její jmění, práva a povinnosti převzala ode dne 1. listopadu 2014 nástupnická společnost Pražská plynárenská, a.s.

V případě možných dotazů v této věci se prosím obracejte na kontakty uvedené na internetových stránkách společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Why purchase your energy from Pragoplyn?

  • We SUPPLY energy
    Providing energy under a combined delivery regime: transportation, natural gas storage, servicing, distribution, supply of the commodity, managing the nomination process and the settlement of imbalances
  • We GUARANTEE energy
    Commitment to supplying high quality, safe and reliable natural gas and electricity
  • We MEET your specific energy needs
    Individual customer service and assistance

Contact us
We answer your questions