Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Biometan+

logo_biometanplus.jpgBiometan+ představuje energetický zdroj s vysoce pozitivním přínosem pro ochranu životního prostředí. Všeobecně je známý pod názvem bioplyn nebo biometan, obecně je pod pojmem Biometan+ míněna plynná směs metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Biometan+ je užitečný a ekologicky čistý plyn vznikající při anaerobní metanové fermentaci organických látek v přirozených prostředích (tj. mokřady, sedimenty, trávicí ústrojí), zemědělském prostředí (tj. biomasa, organické odpady), odpadovém hospodářství na skládkách odpadů, v anaerobních čistírnách odpadních vod (ČOV) nebo v bioplynových stanicích.

Pragoplyn, a.s., zabezpečuje dodávky biometanu do plynárenské sítě, přičemž zákazník může uvažovat o využití Biometanu+ na výrobu tepla (spalování v kotli) nebo na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (tzv. kogenerační jednotka).

Výhody pro vaši firmu

  • Budování pozitivní image společnosti – společnost starající se o životní prostředí
  • Marketingové využití získaných certifikátů
  • Marketingové využití loga na produktech či výrobcích
  • Vysokou kvalitu produktu zajišťuje jeho certifikace v Německu, a to certifikátem původu a certifikátem udržitelnosti (výroby)