Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Cenové produkty

Cena elektrické energie, dříve vnímaná jako nedělitelný celek (elektřina + její distribuce), je procesně rozdělena na cenu za elektřinu a cenu, za kterou je tento produkt dopraven od výrobce až ke konečnému spotřebiteli.

Cena přenosu a distribuce elektřiny („cena za dopravu elektřiny“) – zůstává i nadále cenou, kterou stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (regulovaná cena).

Cena elektřiny („cena za produkt“) – je již plně podrobena konkurenci (smluvní – tržní cena).

Uvedené produkty a stanovené podmínky jsou určeny pro podnikatele a ostatní zákazníky kromě domácností, jejichž odběrná místa jsou napájena z hladiny nízkého napětí. V rámci těchto produktů je přenesena veškerá odpovědnost za odchylku na společnost Pragoplyn, a.s.

Produkty pro zákazníky maloodběratele podnikatele (MOP)

produkt_pgp-standardenergy.png jednotarifní produkt vhodný pro odběrná místa, ve kterých je elektřina využívána pro běžnou spotřebu bez významného zastoupení elektrických spotřebičů sloužících k vytápění nebo ohřevu vody.
produkt_pgp-standardenergyaku.png dvoutarifní produkt vhodný pro odběrná místa, ve kterých je významná část spotřeby elektřiny využívána pro akumulační vytápění nebo akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu a dobu platnosti nízkého tarifu. Délka platnosti nízkého tarifu je minimálně 8 hodin denně.
produkt_pgp-standardenergycombi.png dvoutarifní produkt vhodný pro odběrná místa, ve kterých je podstatná část spotřeby elektřiny využívána pro hybridní (smíšené) systémy elektrického vytápění a ohřev vody. Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu a dobu platnosti nízkého tarifu. Délka platnosti nízkého tarifu je minimálně 16 hodin denně.
produkt_pgp-standardenergydirect.png dvoutarifní produkt vhodný pro odběrná místa, ve kterých je podstatná část spotřeby elektřiny využívána pro přímotopné vytápění nebo vytápění pomocí tepelného čerpadla. Odběr je rozdělen během dne na dobu platnosti vysokého tarifu a dobu platnosti nízkého tarifu. Délka platnosti nízkého tarifu je minimálně 20 hodin denně v případě sjednání sazby distribuce C 45d nebo 22 hodin denně v případě sjednání sazby distribuce C 55d nebo C 56d.
produkt_pgp-standardenergylight.png jednotarifní produkt určený pro odběrná místa napájející osvětlení veřejných prostranství.

Produkty pro zákazníky velkoodběratele (VO)

produkt_pgp-simpleenergy.png produkt nabízí účtování odebrané elektřiny jednou cenou po celé dohodnuté období, je tedy vhodný pro odběratele, kteří požadují jednu fixní cenu, umožňující rovněž snadné plánování nákladů na elektřinu.
Měsíční platba za elektřinu je dána množstvím odebrané elektřiny vynásobeným příslušnou cenou za 1 MWh.
Není požadováno sjednání závazného odběrového diagramu. Odpovědnost zákazníka za odchylku přebírá dodavatel elektrické energie.
produkt_pgp-simpleenergyduo.png produkt nabízí účtování odebrané elektřiny ve dvou časových pásmech - v pásmu vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT). Ceny jednotlivých časových pásem jsou platné po celé dohodnuté období.
Měsíční platba za elektřinu je dána množstvím odebrané elektřiny v jednotlivých tarifech vynásobeným příslušnou cenou za 1 MWh pro jednotlivé tarify.
Produkt je vhodný zejména pro zákazníky s plánovaným rozložením spotřeby elektřiny během dne, tj. rozdělením výrobních procesů do směn. Umožňuje zákazníkovi ovlivňovat výsledné náklady na nákup elektřiny vhodným rozvržením výrobních procesů do pásem platnosti VT a NT.
Není požadováno sjednání závazného odběrového diagramu. Odpovědnost zákazníka za odchylku přebírá dodavatel elektrické energie.

 

 

Souhrnný výkaz dodržování standardů