Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Klasifikace zákazníků

Odběratelé elektřiny jsou zařazováni do příslušné odběratelské kategorie podle technického způsobu připojení k distribuční síti, a to podle úrovně napětí elektrického zařízení, na kterém je elektřina předávána ze sítě distributora do elektrického zařízení odběratele.

Podle tohoto kritéria jsou odběratelé zařazeni do:

kategorie
A
odběratel připojený
na hladině VVN
velkoodběratel (VO)
kategorie
B
odběratel připojený
na hladině VN
velkoodběratel (VO)
kategorie
C
odběratel připojený
na hladině NN
maloodběratel
podnikatel (MOP)
kategorie
D
odběratel připojený
na hladině NN
maloodběratel
domácnost (MOO)

 
 
  • MOO – představuje zkratku pro maloodběratele obyvatele; tento typ zákazníka je připojen do distribuční sítě na hladině nízkého napětí
  • MOP – představuje zkratku pro maloodběratele podnikatele; tento typ zákazníka je připojen do distribuční sítě na hladině nízkého napětí
  • Small Business – označení kategorie zákazníka, podnikatele, který je připojen do distribuční sítě na hladině nízkého napětí
  • VO – představuje zkratku pro velkoodběratele; tento typ zákazníka je připojen do distribuční sítě na hladině vysokého či velmi vysokého napětí
  • Distribuční sazba – představuje cenu distribuce elektřiny stanovenou cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu odběratelům připojeným do distribuční sítě nízkého napětí na základě charakteristiky odběru (tj. účel a typ užívaných spotřebičů elektrické energie)