Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Legislativa

Zákony

 • Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění s účinností od 18. srpna 2011 (s výjimkou § 17d energetického zákona, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
  Část 47: Daň z Elektřiny
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)
  Energeticky zákon (zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním zněni – dále také „EZ“) upravuje v souladu s právem Evropské unie podmínky podnikání a výkonu statní správy v energetických odvětvích. Dále stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které jsou účastníky trhu s elektřinou. Pozn. Energetický zákon je průběžně upravován novelami v souladu se změnami na trhu a vyhodnocen účinností jeho působeni v rámci ČR i celé EU.

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 41/2010 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • Vyhláška č. 438/2012 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
 • Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
 • Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

 

 Energetický regulační úřad (oblast elektrické energie)

Cenová rozhodnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyhlášky