Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Poptávkový formulář

Elektrická energie

Obchodní firma|název
IČ
DIČ
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Číslo EAN|pokud bylo na odběrné místo již přiděleno - uvedeno ve smlouvě
Provozovatel distribuční soustavy
Charakter odběru|provozovna, kancelář, dílna, prodejna apod.
Využití odběrného místa|výroba, služby apod.
Stávající sazba distribuce
Požadovaná / sjednaná sazba distribuce
Stávající hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)|jednofázový (A)
Stávající hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)|třífázový (A)
Požadovaná hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)|jednofázový (A)
Požadovaná hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)|třífázový (A)
Přílohy|Soubor typu: jpg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, html, htm, pdf, zip, rar, tar, gz, txt, ppt, xml, max. 2Mb