Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Trh s elektřinou

Otevření trhu s elektřinou v Evropě bylo zahájeno přijetím směrnice Evropského parlamentu a rady 96/92/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, která byla zakomponována do energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (Energetický zákon). Energetický zákon definoval harmonogram otevření trhu s elektřinou v několika etapách, a to dle velikosti spotřeby elektřiny konečných zákazníků. Trh s elektřinou byl pro všechny odběratele včetně domácností otevřen 1. ledna 2006. Od tohoto data si odběratelé elektřiny z hladiny VVN, VN a NN mohou zvolit dodavatele elektrické energie.

Dodávka elektřiny je rozdělena na dvě části:

  • Distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu elektřiny do odběrného místa zákazníka; cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.
  • Silová elektřina – je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo zákazníka individuální.

Subjekty působící na trhu s elektřinou:

Výrobci elektřiny

Provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.)

Provozovatelé distribučních soustav

Mapa regionálních distributorů
  • ČEZ Distribuce, a. s.
  • E.ON Distribuce, a. s.
  • PREdistribuce, a. s.

Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.)

Burza (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.)

Obchodníci s elektřinou

Zákazníci