Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Cenové produkty

Zákazníci kategorií velkoodběratel (VO), střední odběratel (SO) a maloodběratel (MO) jsou individuálně oceňováni podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.

Ceny ostatních služeb dodávky obsahují náklad na přepravu plynu, službu strukturování a dodávku vlastní komodity.

Cena za přepravu vychází vždy z platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Cena za strukturování (uskladnění) je stanovována tržně a v souladu s podmínkami provozovatele podzemního zásobníku plynu.

Cena za odebraný plyn je stanovována ve vazbě na cenové vzorce či ve vazbě na burzovní komoditní trhy. Na úrovni kategorií VO a SO jsou pro zákazníky připraveny standardní cenové produkty. Zákazníci mohou cenové produkty vzájemně kombinovat a optimálně tak přizpůsobovat vlastní nákupní strategii.

Obchodní zástupci společnosti Pragoplyn, a.s., jsou kdykoli připraveni konzultovat či vyhodnocovat cenové nastavení dodávek zemního plynu pro vaši společnost. Zúčtovací jednotky cen ostatních služeb dodávky jsou v CZK, USD a EUR.

Prodejní ceny

Přehled cen

Daň ze zemního plynu se připočítává k celkové ceně za zemní plyn (Domácnost – zemní plyn pro tuto kategorii je od daně osvobozen, Maloodběr – za podmínek daných zákonem č.261/2007 Sb.).


Obchodní podmínky

Oznámení společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská a.s. převzala práva a povinnosti společnosti Pragoplyn, a.s. ze smluv o sdružených službách dodávky a odběru plynu uzavřených mezi společností Pragoplyn a.s. jako dodavatelem a některými zákazníky spadajícími do kategorie Domácnost a kategorie Maloodběratel, přičemž dotčeným zákazníkům bylo toto převzetí práv a povinností písemně oznámeno.
Pražská plynárenská a.s. tímto jako nový dodavatel zemního plynu vůči těmto dotčeným zákazníkům, kteří byli původně obsluhováni společností Pragoplyn, a.s., oznamuje, že v souladu s ustanovením článku 9. odst. 1 a 7. Obchodních podmínek tvořících nedílnou součást Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu navrhuje následující změnu Obchodních podmínek a Ceníku.

Změny Obchodních podmínek a Ceníku nabudou účinnosti dne 27.11.2010:

  • Obchodní podmínky platné od 1.7.2010 (nahoře)

Produkt STANDARD k 1.5.2010

Souhrnný výkaz dodržování standardů

Archiv oznámení:

Oznámení:

Pragoplyn, a. s., v souladu s novelou energetického zákona (§ 61 odst.2 písm. 1, zákon č. 158/2009 Sb.) oznamuje svůj záměr změnit od 1.10.2011 prodejní ceny zemního plynu v závislosti na vývoji nákupních cen.
Nové prodejní ceny zemního plynu budou oznámeny nejpozději 30 kalendářních dnů před výše uvedeným termínem.

29.7.2011 Pragoplyn, a. s.

Oznámení:

Pragoplyn, a. s., v souladu s novelou energetického zákona (§ 61 odst.2 písm. 1, zákon č. 158/2009 Sb.) oznamuje svůj záměr změnit od 1.9.2011 obchodně-technické podmínky a prodejní ceny zemního plynu v závislosti na vývoji nákupních cen.
Nové obchodně-technické podmínky a prodejní ceny zemního plynu budou oznámeny nejpozději 30 kalendářních dnů před výše uvedeným termínem.

30.6.2011 Pragoplyn, a. s.

Oznámení:
 

Pragoplyn, a. s., v souladu s novelou energetického zákona (§ 61 odst. 2 písm. l, zákon č. 158/2009 Sb.) oznamuje svůj záměr změnit od 1.8.2011 prodejní ceny zemního plynu v závislosti na vývoji nákupních cen.
Nové prodejní ceny zemního plynu budou oznámeny nejpozději 30 kalendářních dnů před výše uvedeným termínem.

31.5.2011 Pragoplyn, a. s.