Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Garance distribuce a dodávek zemního plynu

Pragoplyn, a.s., poskytuje komplexní služby související s dodávkou a odběrem zemního plynu: zabezpečení přepravy, distribuce, uskladnění, dodávka vlastní komodity, zajištění nominací a vyrovnaní odchylky.

Společnost Pragoplyn, a.s., má již od 1. 1. 2008 podepsané platné Smlouvy o distribuci plynu se všemi provozovateli distribučních soustav v ČR.

Dodávky plynu jsou v současné době realizovány zákazníkům působícím v celé řadě odvětví, zejména v průmyslu, obchodu, bankovnictví, zdravotnictví a veřejné správě, s garancí dodržení stability, kvality a bezpečnosti.

Dodávka zemního plynu je zajištěna zákonným postupem, který vymezuje Energetický zákon 458/2000 Sb. v platném znění a Vyhláška o pravidlech trhu s plynem č. 365/2009 Sb. v platném znění. V případě krizového stavu celé plynárenské sítě v České republice, kdy nelze zaručit smluvně ujednanou výši dodávky zemního plynu, je postupováno v souladu s energetickým zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a dále podle vyhlášky č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství.

Pragoplyn, a.s., spolupracuje se všemi regionálními distributory zemního plynu, kteří působí na území České republiky. Zajištění většího počtu smluvních dodavatelů zemního plynu umožňuje společnosti Pragoplyn, a.s., diferencovat nákup zemního plynu a současně také výrazně snížit rizika v případě výpadku dodávek některého z dovozců plynu do ČR. Společnost Pragoplyn, a.s., tímto také velmi efektivně optimalizuje řízení dodávek konečným zákazníkům.

Distribuci zajišťujeme pro konečné zákazníky na regionální i lokální úrovni. Zajišťujeme kompletní poradenství v oblasti sjednávání distribučních kapacit (roční, měsíční a klouzavá distribuční kapacita).