Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Klasifikace zákazníků

Klasifikace zákazníků dle zákona

Kategorie maloodběratel (MO)

do kategorie maloodběratel jsou zařazeni zákazníci, kteří jsou fyzickou nebo právnickou osobou, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely. Roční odběr nesmí převýšit 630 MWh (60 tis. m3).

Kategorie střední odběratel (SO)

fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh (více jak 60 tis. m3 a méně jak 400 tis. m3).

Kategorie velkoodběratel (VO)

fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh (nad 400 tis. m3).

Současní zákazníci v kategorie velkoodběratel a střední odběratel patří do průmyslového odvětví včetne potravinářství, stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, obchodu, dopravy a výroby.
Zákazníky jsou rovněž odběratelé z řad veřejné správy (zdravotnictví, sociální péče).

Společnost Pragoplyn, a.s., se zároveň zaměřuje na zajištění dodávek tzv. řetězcovým zákazníkům, tj. odběratelům s více odběrnými místy po celé ČR.

Od 1.6.2011 společnost Pragopyn, a. s. zajištuje obsluhu zákazniků Pražské plynárenské, a.s. kategorie MO (jejichž odběrná místa jsou připojená k dálkovodu), SO a VO.