Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Legislativa

Zákony

Vyhlášky

  • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství - Sbírka zákonů, částka 177, ze dne 13. 12.
  • Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zbpůsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
  • Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejíchích služeb
  • Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Cenová rozhodnutí

Směrnice