Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Popis komodity

Zemní plyn je vysoce výhřevný přírodní plyn složený z plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (dusíku a oxidu uhličitého). Jeho hlavní složkou je metan, kterého je obvykle přes 90 %, a dále etan, pohybující se v rozmezí 1–6 %. Díky prováděné odorizaci je samotný plyn bez zápachu a před dodáním do rozvodného systému se upravuje sušením, mechanickými nečistotami či příměsemi.

Definice

Spalné teplo je důležitý parametr, pomocí kterého je prováděn přepočet objemových jednotek na jednotky energetické. Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením plynu za normálních podmínek (absolutní tlak 101,325 kPa a 15 °C), přičemž vzniklé spaliny jsou ochlazeny na výchozí teplotu a voda ze spalin je v kapalném stavu, uvádí se v kWh/m3 nebo v MJ/m3.

1 kWh = 3,6 MJ, respektive 1 MJ = 0,2778 kWh (1 W = J/s; 1Ws = J; 3600 J = Wh; 3,6 MJ = 1 kWh)

Pojem výhřevnost vyjadřuje spalné teplo zmenšené o výparné teplo vody, která vznikla při spalování.

Připravíme vám nabídku

V případě zájmu o vypracování nezávazné cenové nabídky nám, prosím, pošlete upřesnění dat k odběrným místům.