Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Legislative Documents and Regulations

Legal regulations and laws

  • Zákon č. 211/2011 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Rules of the electricity market

  • Vyhláška č. 41/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřinya souvisejících služeb v elektroenergetice
  • Vyhláška č. 438/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
  • Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřin, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

 Energy Regulatory Office (Electricity)

Price Decisions

Ministry of Industry and Trade

Decrees