Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Legislative Documents and Regulations

Legal regulations and laws

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Decrees

  • Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství - Sbírka zákonů, částka 177, ze dne 13. 12.
  • Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejíchích služeb
  • Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
  • Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č 365/209 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Pricing Decision

Directives